Giỏ hàng
0 sản phẩm
Bộ phin cafe gốm men mát xám kèm muỗng

Bộ phin cafe gốm men mát xám kèm muỗng

Mã sản phẩm: GX 2028 03 00

Giá: 175,000 VNĐ  Bộ phin cafe gốm men mát xám kèm muỗng 
   TÊN: 1402-BỘ PHIN CAFÉ GỐM MEN MÁT XÁM KÈM MUỖNG 
 MÃ SP  QUI CÁCH GIÁ
GX 2028 03 00 H12.5xD12.5 175,000
GX 5007 03 07 H7xD9.5 PHIN
GY 0037 03 00 H5.5xW9xL11 TÁCH 
GW 0021 03 12 D12.5xH2 ĐĨA 
HO 0082 03 10 L10xW3xH1.5 MUỖNG