Giỏ hàng
0 sản phẩm
Bộ trà chạm lộng gốm vuốt tay loại II

Bộ trà chạm lộng gốm vuốt tay loại II

Mã sản phẩm: GB 1006 15 02

Giá: 1,500,000 VNĐ  Bộ trà chạm lộng gốm vuốt tay
   TÊN: 1137-BỘ TRÀ GỐM VUỐT TAY CHẠM LỘNG NGÀN HOA LOẠI II
 MÃ SP  QUI CÁCH GIÁ
GB 1006 15 02 1 BỘ : 1 BÌNH VÀ 6 LY 1,500,000
GZ 1006 15 02 L15.5xH14xW9.5 BÌNH TRÀ 
GY 1006 15 02 H7.5xD4.5 LY TRÀ