Giỏ hàng
0 sản phẩm
Bộ trà gốm vuốt tay đắp nổi

Bộ trà gốm vuốt tay đắp nổi

Mã sản phẩm: GB 1006 12 00

Giá: 725,000 VNĐ  Bộ trà gốm vuốt tay đắp nổi
   TÊN: 1889-BỘ TRÀ GỐM VUỐT TAY ĐẮP NỔI 
 MÃ SP  QUI CÁCH GIÁ
GB 1006 12 00 1 BỘ : 1 BÌNH TRÀ , 4 LY , 1 HỦ TRÀ  1,050,000
GZ 1009 11 00 H17.5xL21xW13 BÌNH TRÀ 
HC 1003 03 01 H6.5xD7.5 LY TRÀ 
GV 2002 04 15 H15xD11 HỦ TRÀ