Giỏ hàng
0 sản phẩm
 Bộ trà gốm vuốt tay men màu

Bộ trà gốm vuốt tay men màu

Mã sản phẩm: GB 1006 10 00

Giá: 800,000 VNĐ  Bộ trà gốm vuốt tay men màu
   TÊN: 1890-BỘ TRÀ GỐM VUỐT TAY MEN MÀU 
 MÃ SP  QUI CÁCH GIÁ
GB 1006 10 00 1 BỘ : 1 BÌNH TRÀ , 4 LY , 1 HỦ TRÀ  800,000
GZ 0056 02 00 H12xW12xL21 BÌNH TRÀ
HC 1003 03 01 H6.5xD7.5 LY TRÀ 
GV 2002 05 15 H15xD11 HỦ TRÀ