Giỏ hàng
0 sản phẩm
Đèn dầu quả hồng gốm men rạn chân đồng

Đèn dầu quả hồng gốm men rạn chân đồng

Mã sản phẩm: LD 0002 26 19

Giá: 550,000 VNĐĐèn dầu gốm trang trí
   TÊN: 2693-ĐÈN DẦU QUẢ HỒNG CHÂN ĐỒNG MEN RẠN VẼ H19
 MÃ SP  QUI CÁCH GIÁ
LD 0002 26 19 H19xD8.5 550,000

đèn dầu, gốm sứ bát tràng