Giỏ hàng
0 sản phẩm
Đĩa gốm trang trí vẽ

Đĩa gốm trang trí vẽ

Mã sản phẩm: DP 0009 01 36

Giá: 610,000 VNĐ  Đĩa gốm trang trí
   TÊN: 2-ĐĨA GIẢ CỔ VẼ KHỈ D36 KÈM KÊ ĐĨA 
   MÃ SP  QUI CÁCH GIÁ
DP 0009 01 36 H5.5xD36 1,320,000
DP 0009 01 25 H4xD25.5 610,000

Đĩa gốm trang trí
Đĩa gốm trang trí