Giỏ hàng
0 sản phẩm
Lò nến gốm vuốt tay

Lò nến gốm vuốt tay

Mã sản phẩm: AG 1002 01 13

Giá: 150,000 VNĐ  Lò nến gốm vuốt tay
   TÊN: 6701-LÒ NẾN XÔNG TINH DẦU BẰNG GỐM KÈM ĐĨA  
MÃ SẢN PHẨM  QUY CÁCH  GIÁ 
AG 1002 01 13 H8.5~11xD10~11 150,000
AT 1002 01 07 H9.5xD10 THÂN
HE 1003 00 15 D12~15xH2~4 ĐĨA