Giỏ hàng
0 sản phẩm
Ly gốm uống nước có quai 2 màu

Ly gốm uống nước có quai 2 màu

Mã sản phẩm: HC 1007 10 11

Giá: 100,000 VNĐ  Ly gốm uống nước có quai 2 màu
   TÊN: 5933-LY GỐM VUỐT TAY CÓ QUAI 2 MÀU H10.5
 MÃ SP  QUI CÁCH GIÁ
HC 1007 10 11 H~10.5xD~6.5 90,000ly gốm uống nước