Giỏ hàng
0 sản phẩm
Thố gốm mini men

Thố gốm mini men

Mã sản phẩm: HD 0061 19 08

Giá: 95,000 VNĐ  Thố gốm mini men " Bạch Định "
   TÊN: 6367-THỐ GỐM MINI " BẠCH ĐỊNH "S1
   MÃ SP  QUI CÁCH GIÁ
HD 0061 19 01 H9.5xW16.7xL19.5 154,000
HD 0061 19 00 H8xW12.5xL15 120,000
HD 0061 19 08 H7xL10xW8.5 95,000