Giỏ hàng
0 sản phẩm
 Thố gốm vuốt tay đắp nổi đựng tỏi

Thố gốm vuốt tay đắp nổi đựng tỏi

Mã sản phẩm: HD 2003 03 00

Giá: 400,000 VNĐ  Thố gốm vuốt tay đắp nổi đựng tỏi
   TÊN: 1827-THỐ GỐM ĐẮP NỔI VUỐT TAY 
 MÃ SP  QUI CÁCH GIÁ
HD 2003 03 00 H20xD16 400,000