Giỏ hàng
0 sản phẩm
Tượng chim gốm sứ  màu xanh dương

Tượng chim gốm sứ màu xanh dương

Mã sản phẩm: SA 0113 01 02

Giá: 120,000 VNĐ  Tượng chim gốm sứ
   TÊN: 1053-TƯỢNG GỐM CHIM MÀU XANH DƯƠNG S1
   MÃ SP  QUI CÁCH GIÁ
SA 0113 01 01 L31xW23xH23 185,000
SA 0113 01 02 L25xW18xH17 120,000