Giỏ hàng
0 sản phẩm
 Tượng xe vespa gốm trang trí

Tượng xe vespa gốm trang trí

Mã sản phẩm: KA 0015 14 00

Giá: 550,000 VNĐ  Tượng xe vespa gốm trang trí
   TÊN: 2628-XE VESPA CỔ GỐM ĐỎ MEN MÀU XANH ĐỒNG
   MÃ SP  QUI CÁCH GIÁ
KA 0015 14 00 H18xL30xW15 550,000

Tượng gốm xe vespa trang trí
Tượng gốm xe vespa trang trí
Tượng gốm xe vespa trang trí